Home » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Gần 30 năm làm cô giáo không lương

Gần 30 năm làm cô giáo không lương

Xem học trò như con cháu trong nhà, bà dạy bằng tất cả nhiệt tâm của người thầy.Bà Ba Đỏ dạy chữ cho học trò nghèo tại nhà. Thiếu dụng cụ dạy học, bà phải lấy ...

Read More »

Cử nhân loại giỏi vẫn thất nghiệp

Cử nhân loại giỏi vẫn thất nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển (DEPOCEN), cho hay trung tâm từng nhận được nhiều  hồ sơ xin tuyển dụng của các tân cử nhân với bảng điểm ...

Read More »

Khuyến học bằng bí xanh và khoai sọ

Khuyến học bằng bí xanh và khoai sọ

Đó là mục tiêu phấn đấu của chi hội khuyến học ở bản Phá Lõm, thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) cách biên giới Việt - Lào 16km, cách thị trấn Hòa Bình 38km, giao ...

Read More »